East Side Architecture

Súčasná architektúra
na východe Slovenska

Východ žije! Kniha predstaví 40 kvalitných architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia na východe Slovenska.

Kniha

Ťažiskom publikácie je výber štyroch desiatok architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia. Selekcia sa neusiluje o extrakt regionálnych špecifík a nehľadá lokálne ukotvenú identitu. Hlavný obsah knihy treba vnímať ako vecný dokument o súčasnej kondícii architektúry na východe Slovenska. Široké spektrum typologických druhov, medzi nimi aj rodinné a bytové domy, knižnice, školy, sakrálne stavby, galérie, športové haly, či dokonca krajinné vyhliadky, ilustrujú veľké plnofarebné fotografie, grafická dokumentácia a piktorgami, ktoré sú vizuálnou skratkou vybraných objektov. Obrazový materiál sprevádza bilingválny text, faktografické údaje o stavbe a lokalizácia prostredníctvom piktogramu na prehľadnej mape. Nadstavbou knihy je séria voľne radených esejí od štvorice prizvaných autorov, ktorí tému východoslovenskej architektonickej produkcie reflektujú z rôznych uhľov pohľadu. Robert Špaček spochybňuje akékoľvek geografické hranice, Pavol Mészáros nastoľuje otázku, či je vôbec dôležité definovať rozdiely v architektúre medzi východom, stredom a západom Slovenska, Tomáš Bujna približuje aktuálne dianie v regióne Vysoké Tatry a Zorán Vukoszávlyev stopuje miestne architektonické tendencie v širšom stredoeurópskom kontexte.

Peniaze získané aj prostredníctvom startovac.cz sme použili na tlač 1000 kusov knihy. Aktuálne totiž exituje len 10 zberateľských kúskov nevyčísliteľnej hodnoty :-) Kniha vojde vo vydavateľstve Slovart v októbri 2014.

Vydanie knihy finančne podporili aj tieto inštitúcie a sponzori:
MKSR, Košice EHMK 2013, KSK, SAS, FVU, ZIPP, Ingema, Energo Control, Rheinzink, Concrete

Vydavateľ: UzemnePlany.sk v spolupráci s Just plug_in a vydavateľstvom Slovart.
Editori: Elena Alexy, Michal Burák, Katarína Trnovská
Náklad: 1000ks
Rozmer knihy: 210×260mm
Počet strán: 305

Výstava

Od 23.9 – 26.10.2014 môžete vidieť unikátnu výstavu East Side Architecture v košickom Kulturparku. Viac na https://www.facebook.com/…61071462733/?…

Na vrch